bloguoju

blogúoju adv. žr. blogas 2.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • bloguoju — blogúoju prv. Tai̇̃ tikrai̇̃ būtų pasibai̇̃gę blogúoju …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vežimas — vežìmas sm. (2) RŽ, vežìmos ind. 1. R151, MŽ200, Sut, L, Š, Rtr, KŽ, DŽ1, PolŽ1170, Jrb, Als, KlvrŽ, Trk, Jdp → vežti 1: Rąstų vežìmas NdŽ. Anos vyras dirba pri akminų vežìmo Vvr. Gavo dešimtį litų už tą [v]andens vežìmą Pkl. Mat anie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blogas — blõgas, à (brus. блaгiй) adj. (4) J; R310 1. kam nors netinkamas, prastas, negeras: Mano blõgos akys, aš neįžiūriu Sb. Jau blõgas stubos stogas Krsn. Blogas alus N. Šiandien blogèsnis kelias kaip vakar Rm. Blõgas oras Dkš. Blogas metas N.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geruoju — adv. sutariant, nesipykstant: Jei geruoju nieko nepadeda, piktuoju nė tiek Žem. Neduosi geruoju, tai paimsiu bloguoju Švnč. Mes jau seniai su juo vėl geruoju (nebesipykstam) Akm. Geriau geruoju akis išsilupinėkim Šd. Prašo tokių daiktų, kurie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikyti — laikyti, laĩko, laĩkė K 1. tr. turėti, kad nenukristų, neištrūktų: Stovi mergelė prie jo šalelės, laiko rankelėj šilkų skarelę DvD407. Laikyti kūdikį ant rankų NdŽ. Mėgink išsisukti, kad jau laĩko rankose savo Dkš. Šuo laĩko dešrą dantyse NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • omanas — ×omanas (l. oman) sm. velnias, nelabasis: Tegu tave omanas paima, nelįsk tu man į akis! Smn. ◊ omanais išeiti bloguoju virsti: Neimk pinigų, ba paskui išeis omanais per pakaušį Al. Kad tau išeit omanais mano procia! Al …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raugėti — raugėti, ėja ( a DŽ, i NdŽ, ti N, K, NdŽ), ėjo intr. [K], BŽ495 1. nuolat atsirūgti: Raugėja, alaus išgėręs Als. Supuvusiais kiaušiniais raugiu Šl. Nuo jūsų kopūstų mama dar ir dabar rauga Km. Kažko jis raugėja: gal ką suvalgė?! Pn. Ko tu teip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvalkioti — 1 suvalkioti tr. K 1. Sut, K, NdŽ, KŽ, Brs po truputį suvežioti, sunešioti, sugabenti: Valkiote suvalkiojau malkas po pagalį DŽ. Reikėjo stalus suvalkiot, viską sutvarkyt Jrb. Sunešiot, suvalkiot [nukirstus medžius] – nebe senam! Mžš. Kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valkioti — 1 valkioti, ioja, iojo tr. K, J, Rtr, BŽ42, NdŽ, FrnW, KŽ, val̃kioti NdŽ, Kin iter. vilkti. 1. SD400, R, MŽ, MŽ416, Sut, J, M, L205, Š, ŠT207, NdŽ žeme traukyti, tąsyti, tampyti: Valkioja grandinę DŽ1. Nevalkiok po stalą šaukšto! Alks. Šuva… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vis tasia — vis tasià adv., vìs tasia KlbIII19(Lkm) 1. taip pat, nesvarbu: Tai toli gražu ne vis tasia Vaižg. O man vis tasià, ar tu nori, ar ne Sv. Man vis tasià, ar juoda, ar balta Ds. Jį ar girsi, ar peiksi – vis tasià Slm. Vis tasià kaip nueisi –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.